Fremtidens læring

REFILL
243 views
November 02, 2016 Fremtid Læring
Denne gangen ser vi litt på status for utdanning nå, og på mulige trender og utfordringer fremover.

Vert: June