REFILL 6.april 2016: Vil roboter ta over jobben min?

REFILL
217 views
April 06, 2016
Video som brukes som utgangspunkt for diskusjon er produsert av BBC og har vært vist på NRK TV. Samme diskusjon føres i ulike forum på nett, se for eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=zFx5kq0pB0Y