REFILL 9. mars 2016: Hvordan belønne god undervisning

REFILL
273 views
March 09, 2016
REFILL er BI LearningLabs interne møtepunkt for kunnskapspåfyll. Delta gjerne med innspill i chat.