REFILL 24. februar 2016: Kvalitet i høyere utdanning - regjeringens høring

REFILL
276 views
REFILL er BI LearningLabs interne møtepunkt for kunnskapspåfyll. I denne utgaven diskuterte vi innvitasjonen som regjeringen har sendt ut ifm. kvalitet i høyere utdanning. Dokumentet finner du på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdannin...