REFILL 13.januar 2016: Læringsnettverk

REFILL
206 views
February 10, 2016
REFILL er BI LearningLabs interne møtepunkt for kunnskapspåfyll. Delta gjerne med innspill i chat.