REFILL 18.november 2015: Forelesningsplanen, et studieverktøy?

REFILL
201 views
November 18, 2015 refill
REFILL er BI LearningLabs interne møtepunkt for kunnskapspåfyll. Delta gjerne med innspill i chat.