Branded Learning (Norwegian)

BI Norwegian Business School
820 views
Branded Learning er ett av tre scenarier for hvordan fremtidens høyere utdanning kan se ut i 2020.