REFILL - Læring i en DIGITAL TID

REFILL
360 views
September 09, 2015
REFILL er BI LearningLabs interne møtepunkt for kunnskapspåfyll. Delta gjerne med innspill i chat.